Viser antallet og typen af poster med samme bilagsnummer eller bogføringsdato. Du kan også bruge funktionen til at søge efter de dokumenter og poster, hvor bestemte lot- og serienumre anvendes. Funktionen er især nyttig, hvis du ønsker at finde finansposter, der er oprettet som resultat af bestemte transaktioner. Når du søger efter dokumentnummer, kan du udskrive oversigten fra rapporten Bilagsposter.

Arbejde med Naviger

Du kan åbne vinduet Naviger på to måder:

  • Ved at åbne et tomt Naviger-vindue. På fanen Startside i gruppen Søg efter kan du vælge den type data, du vil navigere fra. Du kan navigere fra et dokument, en forretningskontakt eller lotnummeret eller serienummeret for en vare.
  • Via alle vinduer, hvor der vises bogførte poster og i bogførte salgsfakturaer, købsfakturaer, kreditnotaer, salgs- og købsleverancer. I dette tilfælde vil vinduet Naviger vise bilagsnummeret og bogføringsdatoen for de valgte poster. Vinduet Naviger finder og viser også dokumenter med samme nummer og bogføringsdato som de poster, du valgte.

Vinduet Naviger har forskellige første oversigtspaneler, afhængigt af hvad du har valgt i gruppen Søg efter. Du skal angive oplysninger om de dokumenter eller varesporingsnumre, som du vil søge efter, før oplysningerne udfyldes fra de fundne poster.

Når du har indtastet de relevante søgeoplysninger, skal du vælge Find på fanen Handlinger for at starte søgningen. Hvis du ændrer nogen af filtrene, skal du vælge Søg igen.

Vinduet Naviger viser følgende oplysninger for de fundne dokumenter.

Felt Beskrivelse

Bilagstype, Kildetype, Kildenr. og Kildenavn

Disse felter indeholder oplysninger om kildedokumentet, som blev fundet ved at søge efter dokumentnummeret. Hvis søgningen resulterer i flere bilagsnumre, vil disse felter være tomme.

Tabelnavn

Denne kolonne viser en oversigt over tabeller, som indeholder de poster, søgningen har fundet.

Antal poster

Denne kolonne viser antallet af poster i hver af de viste finansposttabeller.

Når funktionen Naviger har fundet posterne, vises de i kolonnen Relaterede poster. Du kan hurtigt få vist de enkelte poster i hver tabel ved at vælge den relevante linje og derefter vælge kommandoen Vis detaljer.

Følgende sektioner beskriver de filtre, du kan angive.

Søg efter dokument

I oversigtspanelet Dokument skal du indtaste bilagsnumre og bogføringsdatoer som beskrevet i følgende tabel.

Felt Beskrivelse

Bilagsnr.

Indtast de dokumentnumre, hvor du ønsker yderligere oplysninger. Du kan indsætte et filter, hvis Microsoft Dynamics NAV skal søge efter et bestemt interval af bilagsnumre.

Bogføringsdato

Angiv bogføringsdatoen for det dokument, du leder efter. Du kan indsætte et datofilter, hvis dokumenterne, du leder efter, er bogført i en bestemt periode.

Søg efter forretningskontakt

I oversigtspanelet Forretningskontakt kan du indtaste dokumentoplysninger, der er tildelt af en kreditor eller en debitor. Indstillingerne på denne fane kan bruges til at lede efter kreditorbilag, vha. de samme tal som kreditor har givet dokumenterne. Følgende tabel viser, hvordan du f.eks. kan finde en faktura, blot vha. kreditors fakturanummer.

Felt Beskrivelse

Type

Vælg én af mulighederne: <Blank>, Kreditor eller Debitor. <Blank> er standardværdien. Hvis du vil søge efter debitor- eller kreditorbilag, skal du klikke på Kreditor eller Debitor.

Nummer

Vælg nummeret for den debitor eller kreditor, der tildelte et nummer til den faktura, du leder efter.

Bilagsnr.

Indtast det dokumentnummer, der er tildelt af kreditoren.

Microsoft Dynamics NAV sammenligner dette nummer sammenlignes med nummeret i feltet Eksternt bilagsnr. for alle kreditorposter. Derefter vises alle poster, der indeholder dette bilagsnummer, via Microsoft Dynamics NAV.

Søg efter varereference

På oversigtspanelet Varesporing kan du angive lotnummeret eller serienummeret, eller du kan filtrere på det lotnummer eller serienummer, du vil søge efter. Funktionen er nyttig, hvis du vil se, hvor et bestemt varesporingsnummer er brugt, hvilken leverandør det kom fra, eller hvilken kunde det er solgt til.

Felt Beskrivelse

Serienr.

Indtast de dokumentnumre, hvor du ønsker yderligere oplysninger. Du kan indsætte et filter, hvis du vil søge efter et bestemt sæt serienumre.

Lotnr.

Indtast de lotnumre, hvor du ønsker yderligere oplysninger. Du kan indsætte et filter, hvis du vil søge efter et bestemt sæt lotnumre.

Se også