Viser navnet på den konto, der er indsat i finanskladdelinjen, hvor markøren er placeret. Feltet opdateres, når du flytter markøren.