Åbn vinduet Bogfør lageromkostning - kontrol.

Registrerer ændringen i antal og værdi for lageret i vareposterne og værdiposterne, når du bogfører lagertransaktioner som f.eks. salgsleverancer eller købsfakturaer. Programmet registrerer ikke lagerreguleringen i lagerkontiene i finansregnskabet, medmindre du har markeret Aut. lagerværdibogføring i lageropsætningen. Dette skal gøres separat i kørslen Bogfør lagerregulering.

Når du udfører kørslen Bogfør lagerregulering, kan der opstå fejl i forbindelse med manglende opsætning eller inkompatibel opsætning af dimensioner. Når programmet støder på disse fejl, vil fejlene blive tilsidesat, eller posterne vil ikke blive bogført. Hvis du vil undgå disse fejl under den faktiske bogføring af lageromkostningerne, kan du udføre rapporten Bogfør lageromkostning - kontrol. Denne kontrolrapport viser alle de fejl, som programmet fanger under en bogføringstest. Du kan derefter rette fejlene og udføre kørslen til bogføring af lagerreguleringer, hvor alle posterne bliver bogført.

Før du udfører kørslen eller tester rapporten, bør du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter.

Indstillinger

Bogføringsmetode: Kørslen kan enten teste, hvordan lagerværdien bogføres i finansregnskabet pr. varebogføringsgruppe eller pr. bogført værdipost. Hvis du bogfører pr. post, får du en detaljeret specifikation af lagerets indflydelse på finansregnskabet.

Bemærk
Hvis du kører rapporten Pr. bogføringsgruppe, og programmet registrerer en fejl, vil det være vanskeligt at bestemme, i hvilken post fejlen opstår, da rapporten viser kun den første post, der medfører en fejl i bogføringsgruppen. Der kunne være flere forkerte poster i bogføringsgruppen. Det vil derfor også være sværere at fastslå, hvor alle fejl opstår. Derfor anbefaler vi, at du kører testrapporten Pr. post.

Bilagsnr.: I dette felt kan du angive et bilagsnummer, hvis du har markeret indstillingen Pr. bogføringsgruppe. Bilagsnummeret ville blive vist i de bogførte poster, hvis dette var en faktisk bogføring til finansregnskabet.

Vis dimensioner: Markerer feltet for at udskrive dimensioner for hver post eller bogføringsgruppe i rapporten.

Vis kun advarsler: Markerer feltet for kun at vise de poster, der medfører fejl. Hvis du ikke markerer feltet, vil rapporten indeholde alle de poster, der kan bogføres i finansregnskabet.

Tip

Se også