Åbn vinduet Beregn VIA - finansafstemning.

Beregner værdien af varer i proces (VIA) på dine sager.

Beregningen er baseret på den VIA-metode, du har valgt i hver enkelt sag.

Hver gang du udfører kørslen, oprettes der VIA-poster i forbindelse med de medtagne sager. Du kan se VIA-posterne for hver sag i vinduet VIA-poster for sag.

For hver sag kan du se den aktuelle beregnede VIA i oversigtspanelet Bogføring i vinduet Jobkort.

Bemærk
Funktionen beregner kun VIA; VIA bogføres ikke. Hvis du vil bogføre VIA, skal du udføre kørslen Bogfør VIA - finansafstemning, når du har beregnet VIA med denne funktion.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogføringsdato

Angiv den dato, hvor du vil beregne og bogføre VIA.

Bilagsnr.

Angiv eventuelt et bilagsnummer.

Tip

Se også