Åbn vinduet Sag - flyt datoer.

Flytter planlægningslinjer i en sag fra et datointerval til et andet.

Dette er f.eks. praktisk, hvis du har kopieret planlægningslinjer fra en anden sag, og du vil ændre datoerne ved at flytte dem alle til en anden dato.

Du kan også bruge kørslen til at opdatere valutakurser på udvalgte sager. Dette er praktisk, hvis valutakursen er ændret, og sagerne skal opdateres med den nye valutakurs.

Indstillinger

Angiv, hvordan valutadatoerne skal ændres under Valutadato. Du skal kun udfylde felterne i denne sektion, hvis du vil ændre valutadatoerne for sagerne.

Angiv, hvordan planlægningsdatoerne skal ændres under Planlægningsdato. Du skal kun udfylde felterne i denne sektion, hvis du vil ændre planlægningsdatoerne for sagerne.

Felt Beskrivelse

Rediger valutadato

Marker dette felt for at angive, at valutaen skal opdateres på de sager, der medtages i kørslen.

Flyt datoformel (Valutadato)

Angiv, hvordan datoerne i de poster, der kopieres, ændres ved hjælp af en datoformel. Du kan finde flere oplysninger om datoformler i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Fast dato (Valutadato)

Indtast en dato for at flytte valutadatoen på alle planlægningslinjerne til en bestemt dato.

Medtag linjetype (Valutadato)

Vælg de planlægningslinjetyper, du vil ændre valutadatoen for.

<Tom> - Valutadato ændres ikke i nogen planlægningslinjer.

Skema - Valutadato ændres i planlægningslinjer af typen Skema eller Både skema og kontrakt.

Kontrakt - Valutadato ændres i planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt.

Skema+Kontrakt - Valutadato ændres i alle planlægningslinjer i de sager og sagsopgaver, du angiver i oversigtspanelet Job.

Medtag valutadato fra

Indtast startdato for perioden, som du ønsker valutadatoerne flyttet for. Det er kun de planlægningslinjer, der har en valutadato på eller efter denne dato, der medtages.

Medtag valutadato til

Indtast slutdato for perioden, som du ønsker valutadatoerne flyttet for. Det er kun de planlægningslinjer, der har en valutadato på eller før denne dato, der medtages.

Rediger planlægningsdato

Marker dette felt for at angive, at planlægningsdatoerne skal opdateres på de sager, der medtages i kørslen.

Flyt datoformel (Planlægningsdato)

Angiv, hvordan datoerne i de poster, der kopieres, ændres ved hjælp af en datoformel.

Fast dato (Planlægningsdato)

Indtast en dato for at flytte planlægningsdatoen på alle planlægningslinjerne til en bestemt dato.

Medtag linjetype (Planlægningsdato)

Vælg de planlægningslinjetyper, du vil ændre planlægningsdatoen for.

<Tom> - Planlægningsdato ændres ikke i nogen planlægningslinjer.

Skema - Planlægningsdato ændres i planlægningslinjer af typen Skema eller Både skema og kontrakt.

Kontrakt - Planlægningsdato ændres i planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt.

Skema+Kontrakt - Planlægningsdato ændres i alle planlægningslinjer i de sager og sagsopgaver, du angiver i oversigtspanelet Job.

Anvend planlægningsdato fra

Indtast startdato for perioden, som du ønsker planlægningsdatoen flyttet for. Det er kun de planlægningslinjer, der har en planlægningsdato på eller efter denne dato, der medtages.

Anvend planlægningsdato til

Indtast slutdato for perioden, som du ønsker planlægningsdatoen flyttet for. Det er kun de planlægningslinjer, der har en planlægningsdato på eller før denne dato, der medtages.

Tip

Se også