Åbn vinduet Beregn resterende forbrug for sag.

Beregner resterende forbrug for en sag i en sagskladde. Kørslen beregner forskellen mellem planlagt forbrug af varer, ressourcer og finansudgifter og det faktiske forbrug, der er bogført i finansposterne, for hver opgave. Det resterende forbrug vises derefter i sagskladden, hvor du kan bogføre det.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bilagsnr.

Angiv det bilagsnummer, der skal vises som bilagsnummer i sagskladden.

Bogføringsdato

Angiv den dato, der skal vises som bogføringsdato i sagskladden.

Typenavn

Indtast typenavnet for den sagskladde, hvor det resterende forbrug indsættes som linjer.

Kladdenavn

Indtast kladdenavnet for den sagskladde, hvor det resterende forbrug indsættes som linjer.

Tip

Se også