Åbn vinduet Kopier til kreditnota for sag.

Indstiller en kreditnota for en sag.

Kørslen kræver, at du opretter en eller flere planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt med en negativ mængde. Du skal derefter markere linjerne i vinduet Sagsplanlægningslinjer. På fanen Handlinger i gruppen Funktion vælges Opret salgskreditnota.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Opret ny kreditnota

Vælg denne indstilling, hvis programmet skal oprette en ny kreditnota.

Bogføringsdato

Angiv bogføringsdatoen for den kreditnota, du opretter.

Knyt til kreditnotanr.

Indtast nummeret på den kreditnota, du vil tilføje linjerne til, hvis du ikke har valgt feltet Opret ny kreditnota. Klik på feltet for at få vist en liste over tilgængelige kreditnotaer.

Bogføringsdato for kreditnota

Hvis du har udfyldt feltet Knyt til kreditnotanr., vises bogføringsdatoen for den angivne kreditnota i dette felt.

Tip

Se også