Åbn vinduet Opdater varekostpris for sag.

Opdater brugsomkostningerne i sagsposterne, så de stemmer overens med de faktiske omkostninger i vareposten. Hvis posterne med reguleringsværdier har en anden dato end posten med den oprindelige værdi, f.eks. når lagerperioden er lukket, opdateres sagsposten ikke. Sagsplanlægningslinjer, som er relateret til den opdaterede varepost, opdateres også, hvis de endnu ikke er ændret manuelt eller overført til en salgsfaktura. Dette sikrer, at sagsomkostningerne er opdateret med alle ændringer i vareomkostningerne pga kostprisreguleringer og ændringer i vareudligningen.

Bemærk
Sager med status som Fuldført medtages ikke i kørslen. Hvis du vil sikre, at afslutningsposterne indeholder de rigtige omkostninger for en vare, skal du udføre kørslen Opdater varekostpris for sag for sagen, før sagens status ændres til Fuldført.

Bemærk
Du kan konfigurere Microsoft Dynamics NAV til at udføre automatiske kostreguleringer, hver gang kørslen Juster kostpris - vareposter udføres. Derefter får du mere præcise værdier for forbrug og igangværende arbejde og avancestatistik, uden at andre brugere regelmæssigt behøver at udføre kørslen Opdater varekostpris for sag. Der er flere oplysninger i Opdater varekostpris for sag automatisk.

Tip

Se også