Åbn vinduet Slet omkostningsposter.

Sletter bogførte omkostningsposter og annullerer allokeringer.

Dette batchjob er nyttig i følgende situationer:

Bemærk
For at forbygge huller i omkostningsposter og omkostningsjournalposter kan du slette de nyeste journalposter og de ældste journalposter, men du kan ikke slette en enkelt post eller flere poster i midten af journalpostlisten.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Fra-journalnr.

Vælg det først bogførte registernummer for at afgøre udgangspunktet for sletning af registertal.

Til-journalnr.

Det sidste bogførte registernummer udfyldes automatisk.

Bemærk
Indholdet af feltet kan ikke ændres.

Tip

Se også