Åbn vinduet Omkostningsfordeling.

Allokerer omkostninger i henhold til de definerede fordelingsnøgler.

Forberedelse af omkostningsfordeling

Overvej følgende, når du forbereder omkostningsfordelinger.

 • Kør rapporten Omkostningsfordelinger for at sikre, at fordelingsnøglerne er korrekte.
 • Kør batchjobbet Beregn fordelingsnøgler for at sikre, at referenceværdierne for alle de dynamiske fordelinger genberegnes. Kontroller, at Datofilterkode beregnes ud fra den aktuelle arbejdsdato.
 • Kontroller, at de nødvendige omkostningsafregninger mellem afdelinger er udført.
 • Kontroller, at bogføringer fra regnskabet er udført.

Udførelse af omkostningsfordelinger

Følgende tabel viser de trin, du skal udføre for at starte processen omkostningsfordeling.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Fra allok.niveau

Angiv et niveau. Hvis du ikke vil udføre fordelingen af omkostninger på alle niveauer i den samme proces, skal du udfylde feltet. F.eks. kan du allokere omkostninger kun til omkostningsstedsniveauet som første trin. I andet trin udfører du fordelingen fra omkostningsstederne til omkostningsobjekterne.

Til allok.niveau

Angiv et niveau. Hvis du ikke vil udføre fordelingen af omkostninger på alle niveauer i den samme proces, skal du udfylde feltet. F.eks. kan du allokere omkostninger kun til omkostningsstedsniveauet som første trin. I andet trin udfører du fordelingen fra omkostningsstederne til omkostningsobjekterne.

Allokeringsdato

Angiv en dato. Dette sikrer, at kun de omkostningsposter, der blev oprettet før denne dato, fordeles. For eksempel fordeler du ikke omkostningerne fra januar før midten af februar. I dette eksempel skulle du angive fordelingsdatoen til 31.01.

Gruppe

Angiv variantkoden, hvis du har knyttet den til en fordeling. Lad feltet stå tomt, hvis du ikke bruger variant.

Budgetnavn

Marker budgetnavnet, hvis du vil fordele budgetomkostninger.

Resultaterne af omkostningsfordelinger.

Der oprettes følgende poster, når du fordeler omkostninger:

 • Der er en kreditbogføring til kilden. Bogføringsteksten omfatter fordelingsmålet. Fordelingen er beskrevet i feltet Fordelingsbeskrivelse i omkostningsposten.
 • Hver af fordelingsmålene debiteres. Bogføringsteksten for omkostningsposten omfatter fordelingskilden. Fordelingen er beskrevet i feltet Fordelings-id i omkostningsposten.
 • Der indføres en post i omkostningsregistret, som viser kildetype som Fordeling. I vinduet Omkostningsjournaler kan du finde en oversigt over bogføringer for hvert fordelingsniveau.
 • Afkrydsningsfeltet Fordelt markeres for de omkostningsposter, der blev fordelt, og som er lagt til grundbeløbet for fordelingen.
  Bemærk
  Du kan også bruge batchjobbet til at fordele omkostningsbudgetposter. Når budgettet er blevet fordelt, kan du se, hvordan omkostningsbudgetposterne er fordelt i vinduet Omkostningsbudgetregistre.

 • Beløbene i feltet Saldo til fordeling for omkostningssteder reduceres.
Tip

Se også