Åbn vinduet Kopier omkostningsbudget.

Kopier omkostningsbudgetbeløb inden for et budget eller fra budget til budget. Du kan kopiere et budget, som flere gange og angive en faktor for at forøge eller reducere budgetbeløb.

Følgende eksempler beskrives, hvad du kan gøre med dette batchjob.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Budgetnavn

Her kan du skrive navnet på det nye omkostningsbudget.

Omkostningstypenr.

Angiv omkostningstypenummeret.

Omkostningsstedskode

Angiv omkostningsstedskoden.

Omkostningsemnekode

Angiv omkostningsobjektkoden.

Beløbsmultiplikationsfaktor

Angiv en justeringsfaktor, med hvilken de beløb der skal kopieres, kan ganges med. Hvis du angiver en reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der skal kopieres til det nye budget.

Antal kopier

Indtast et tal for at angive, hvor mange gange omkostningsbudget kopieres.

Flyt datoer med

Angiv, hvordan datoerne på de poster, der kopieres, ændres. Hvis du f.eks. vil kopiere budgettet fra sidste uge til denne uge, skal du bruge formlen 1U, dvs. én uge.

Tip

Se også