Åbn vinduet Kopier omk.regnskabsbudget til finanskonto.

Kopierer markerede omkostningsbudgetposter til regnskabet. Multiplikationsfaktorer og flere kopier med datoforskydninger er også mulige.

Batchjobbet udfører følgende kopieringsprocesser.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Budgetnavn for allokeringsmål

Vælg et finansbudgetnavn.

Beløbsmultiplikationsfaktor

Indtast 1,00, hvis du vil kopiere værdierne 1:1. Værdien 1,05 øges budgettallene med 5 %.

Antal kopier

Indtast et tal for at angive, hvor mange gange omkostningsbudget kopieres.

Flyt datoer med

Angiv 1 år, hvis du vil kopiere en budgetværdi fra 01.01.2012 over til 01.01.2013.

Tip

Se også