Åbn vinduet Udlæs omkostningsbudget til Excel.

Eksporterer et budget fra omkostningsregnskabet til en Excel-projektmappe. Du kan også oprette nye budgetter baseret på budgettal eller på aktuelle tal fra en tidligere periode. Du kan indlæse budgettet i omkostningsbudgettet igen ved hjælp af funktionen Indlæs omkostningsbudget fra Excel.

Vælg OK for at starte kørslen. Der bliver automatisk oprettet og åbnet en ny projektmappe i Excel, og dataene bliver udlæst til den. Du kan derefter give Excel-filen et navn og gemme den.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den første dato, der skal medtages i det budget, der skal udlæses til Excel.

Antal perioder

Angiv det antal regnskabsperioder, der skal udlæses til Excel.

Periodelængde

Angiv længden af de regnskabsperioder for budgettet, der skal udlæses til Excel.

Medtag sammentæl.formler

Markér, hvis der skal oprettes sammentællingsformler i Excel ud fra de sumfelter, der anvendes i vinduet Omkostningstyper.

Tip

Se også