Åbn vinduet Indlæs omkostningsbudget fra Excel.

Indlæser et budget fra Excel til omkostningsregnskabet. Du kan indlæse budgetter, der oprindelig er udlæst fra omkostningsregnskabet, og indlæse budgetter, der er oprettet i Excel.

Vigtigt
Du skal lukke Excel, inden du indlæser budgettet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at indlæse et budget i omkostningsregnskabet fra Excel:

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Budgetnavn

Vælg det budget, som posterne skal importeres til.

Indstilling

Vælg om budgetposterne skal tilføjes fra Excel til budgetposter, der aktuelt er i omkostningsregnskabet, eller om budgetposterne erstattes i omkostningsregnskabet med budgetposterne fra Excel.

Beskrivelse

Indtast en beskrivelse af de indlæste budgetposter, så posterne nemt kan adskilles fra andre budgetposter.

Tip

Se også