Åbn vinduet Reguler ressourcepriser.

Justerer et eller flere felter på ressourcekortet. Du kan f.eks. ændre den direkte købspris på alle ressourcer fra en bestemt ressourcegruppe med 10 %. Ændringerne gennemføres med det samme, når kørslen startes. De felter på ressourcekortet, som er afhængige af det justerede felt, ændres også.

Hvis du vil angive, hvilket felt der skal justeres, skal du vælge en af mulighederne Reguler felt under oversigtspanelet Indstillinger.

Vigtigt
Denne kørsel kan ikke bruges til at ændre eller oprette alternative salgs- eller købspriser for ressourcer. Den retter kun de relevante felter på ressourcekortet.

Ændringerne afspejles omgående i ressourcetabellen, så kontrollér dine indstillinger grundigt, inden du vælger OK-knappen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Reguler felt

Her kan du angive, hvilket felt kørslen skal regulere. Du kan kun angive ét felt ad gangen.

Ganges med

Angiv den faktor, som priserne ganges med. Hvis den direkte enhedsomkostning for en ressource er RV 100 med en reguleringsfaktor på 1,1, øger kørslen den nye direkte enhedsomkostning til RV 110.

Afrundingsmetode

Angiv en kode for Afrundingsmetode, der skal bruges til at angive de nye priser. Klik på feltet for at se de eksisterende afrundingsmetoder.

Tip

Se også