Åbn vinduet Datokomprimer ressourceposter.

Komprimerer ressourceposter. Posterne kombineres, så de fylder mindre i databasen.

Ressourceposter kan komprimeres, hvis de forekommer i afsluttede regnskabsår.

Komprimeringen fungerer ved at kombinere flere gamle poster til en ny post. Ressourceposter fra tidligere år kan f.eks. komprimeres, så der kun findes én kredit- og én debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Den angivne dato er startdatoen i den periode, der skal komprimeres, f.eks. første dag i måneden, hvis der komprimeres pr. måned. Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelserne på hver konto i det forrige regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Bogføringsdato, Ressourcenr., Ressourcegruppenr., Posttype, Antal, Kostbeløb, Salgsbeløb og Fakturerbar.

Desuden kan du bruge funktionen Bevar feltindhold til at bevare oplysningerne i flere felter.

Antallet af poster, der kommer ud af kørslen Datokomprimer ressourceposter afhænger af, hvilke filtre du indstiller, hvilke filtre der kombineres og hvilken periodelængde, du vælger. Der er altid mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen omfatter alle ressourceposter fra denne dato og frem til slutdatoen.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen omfatter alle ressourceposter fra startdatoen og frem til denne dato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor poster kombineres. Klik på feltet for at se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast ledsagetekst til de poster, der er et resultat af komprimeringen. Standardbeskrivelsen er Datokomprimeret.

Bilagsnr.

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Bilagsnr..

Arbejdstypekode

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Arbejdstypekode.

Sagsnr.

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Sagsnr..

Enhedskode

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Enhedskode.

Kildetype

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Kildetype.

Kildenr.

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Kildenr..

Fakturerbar

Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bevare indholdet i feltet Fakturerbar.

Bevar dimensioner

Klik på feltet, og vælg de dimensionsoplysninger, du vil bevare, når posterne komprimeres. Jo flere dimensionsoplysninger du vælger at beholde, desto mere detaljerede bliver de komprimerede poster. Du kan finde flere oplysninger i Dimension.

Bemærk
Når du vælger felter, der skal bevares, vil det være sådan, at jo flere felter du vælger, desto mere detaljerede bliver de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Tip

Se også