Åbn vinduet Opret elektroniske fakturaer.

Opretter et eller flere XML-dokumenter, der er baseret på de filtre, du har angivet for de bogførte salgsfakturaer. Du kan udføre kørslen for flere fakturaer, eller du kan køre for en enkelt faktura.

Bilagsnummeret bruges som filnavnet. Filerne gemmes på den placering, der er angivet i vinduet Salgsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres OIOUBL.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Logfør interaktion

Marker for at oprette en interaktionslogpost for de elektroniske dokumenter.

Flere oplysninger

Hvis du udfører kørslen fra vinduet Bogført salgsfaktura, oprettes der en fil for dette dokument.

Hvis du udfører kørslen fra vinduet Bogf. salgsfakturaer, kan du angive yderligere filtre. Hvis du f.eks. sætter feltet Elektronisk faktura er oprettet til Ja, kan du oprette en fil for hver bogført faktura, der allerede har oprettet et OIOUBL-dokument. Du kan også filtrere for bestemte kunder.

Tip

Se også