Åbn vinduet Opret elektroniske kreditnotaer.

Opretter et eller flere XML-dokumenter, der er baseret på de filtre, du har angivet for de bogførte kreditnotaer. Du kan udføre kørslen for flere kreditnotaer, eller du kan køre for en enkelt kreditnota.

Bilagsnummeret bruges som filnavnet. Filerne gemmes på den placering, der er angivet i vinduet Salgsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres OIOUBL.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Logfør interaktion

Marker for at oprette en interaktionslogpost for de elektroniske dokumenter.

Flere oplysninger

Hvis du udfører kørslen fra vinduet Bogført salgskreditnota, oprettes der en fil for dette dokument.

Hvis du udfører kørslen fra vinduet Bogf. salgskr.notaer, kan du angive yderligere filtre. Hvis du f.eks. sætter feltet Elektronisk kreditnota er oprettet til Ja, kan du oprette en fil for hver bogført kreditnota, der allerede har oprettet et OIOUBL-dokument. Du kan også filtrere for bestemte kunder.

Tip

Se også