Åbn vinduet Slet checkposter.

Sletter en eller flere poster fra tabellen Checkpost.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, som programmet foreslår checkposter fra. Kørslen medtager alle poster fra denne dato til slutdatoen.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato i perioden, som programmet foreslår checkposter fra. Kørslen medtager alle poster fra startdatoen til denne dato.

Tip

Se også