Åbn vinduet Foreslå bankkto.afstemn.linjer.

Foreslår bankkontoposter og indsætter dem automatisk i vinduet Bankkontoafstemning. Du kan bruge kørslen til at sammenligne transaktionerne på bankkontoudtogene, som du modtager fra banken med de bankkontoposter, der er registreret. Du kan finde denne kørsel i vinduet Bankkontoafstemning.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den dato, hvor kørselsperioden skal begynde.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato, der skal foreslås bankkontoafstemningslinjer til.

Medtag check

Marker feltet, hvis checkposter skal inkluderes i kørslen. Hvis du vælger denne mulighed, vil der automatisk blive foreslået checkposter i stedet for de tilsvarende bankkontoposter.

Tip