Åbn vinduet Overfør afstemning til fin.kld.

Overfører linjer fra vinduet Bankkontoafstemning til en kladde. Det er de linjer, der ikke har nul i feltet Difference, som overføres. Disse linjer repræsenterer banktransaktioner, der skal bogføres. Du kan få adgang til denne kørsel fra vinduet Bankkontoafstemning.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Finanskladdetype

Vælg hvilken kladdetype linjerne skal overføres til. Klik på feltet, hvis du vil have vist de generelle kladdetyper, der findes.

Finanskladdenavn

Vælg hvilken kladdekørsel linjerne skal overføres til. Klik på feltet, hvis du vil have vist de generelle kladdenavne, der findes.

Tip