Åbn vinduet Datokomprimer bankposter.

Komprimerer eller kombinerer bankkontoposter, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimering foregår ved at kombinere flere gamle poster i én ny post. Bankposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er én kreditpost og én debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Postens dato for posten er startdatoen for den komprimerede periode, f.eks. den første dag i måneden (hvis posterne komprimeres pr. måned). Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelsen på hver konto i det forrige regnskabsår.

Efter komprimering kan du med funktionen Bevar feltindhold vælge at bevare indholdet i felterne Bilagsnr., Vores attention, Global dimension 1-kode og Global dimension 2-kode.

Antallet af poster, der kommer ud af kørslen Datokomprimer bankposter afhænger af, hvilke filtre du indstiller, hvilke filtre der kombineres og hvilken periodelængde, du vælger. Der er altid mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler. Oversigtspanelet Indstillinger indeholder felter, hvor du skal angive betingelser for kørslen.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle bankkontoposter fra denne dato til Slutdato.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle bankkontoposter fra Startdato til denne dato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor poster kombineres. Klik på feltet for at se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast ledsagetekst til de poster, der er et resultat af komprimeringen. Standardbeskrivelsen er Datokomprimeret.

Bevar feltindhold

Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret er de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Tip