Åbn vinduet Opret rykkere.

Opretter rykkere til debitorer med udestående saldi. Du skal angive en bilagsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen.

Kørslen bruger oplysninger fra debitorkortet til at fastlægge de relevante rykkerbetingelser. Kørslen bruger rykkerbetingelseskoden og rentenotabetingelseskoden for debitoren til at fastlægge følgende om rykkeren:

Rykkerbetingelserne kan inddeles i niveauer, som gør det muligt at anvende forskellige betingelser på rykkere, afhængigt af om rykkeren er den første, den anden eller den tredje til debitoren.

Når du udfører kørslen, angiver feltet Respitperiode i tabellen Rykkerniveau, hvornår den første og de efterfølgende rykkere bliver foreslået.

Kørslen kontrollerer de åbne debitorposter for at angive, om der er forfaldne beløb. Hvis kørslen finder en åben debitorpost, der ikke er betalt til tiden, indsættes alle åbne debitorposter på rykkerlinjerne (også de poster, som endnu ikke er forfaldne til betaling).

Vigtigt
Kørslen indsætter kun debitorposter i den valuta, der repræsenteres af valutakoden på rykkerhovedet. Kørslen opretter en rykker pr. valuta for forfaldne debitorposter.

Hvis du vælger at beregne renten på rykkere, og hvis feltet Renteberegning i tabellen Rentenotabetingelser indeholder Lukkede poster, vil kørslen også beregne renten af den lukkede del af de åben poster, der allerede er betalt.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Kun poster med feltet Forfaldne saldi i oversigtspanelet Indstillinger, indsættes kun de åbne debitorposter, der er forfaldne til betaling.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan også bestemme, hvordan kørslen skal udføres, ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Bogføringsdato: Indtast den bogføringsdato, som skal fremgå på rykkerhovedet på de rykkere, som oprettes i forbindelse med kørslen.

Bilagsdato: Indtast den dato, der skal være bilagsdato på de rykkere, som oprettes i forbindelse med kørslen. Datoen bruges til renteberegning og til at angive rykkerens forfaldsdato.

Kun poster med forfaldne beløb: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kørslen kun skal indsætte åbne debitorposter med en forfaldsdato, der er tidligere end den bilagsdato, der er angivet i feltet ovenfor.

Medtag afventende poster: Indsæt en markeringen i dette felt, hvis rykkerne skal indeholde en liste over afventende åbne poster. Hvis feltet ikke er markeret, medtages afventede poster ikke i rykkere. Hvis feltet er markeret, er afventede poster nederst i rykkeren. Alle afventende åbne poster (både forfaldne og ikke-forfaldne) angives.

Brug hovedniveau: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis kørslen skal anvende rykkerniveauets betingelse på alle rykkerlinjer.

Tip