Åbn vinduet Foreslå rykkerlinjer.

Kontrollerer åbne debitorposter for at angive, om der findes forfaldne betalinger baseret på oplysningerne i rykkerhovedet. Du skal angive bilagsdatoen på rykkerhovedet til kørslen og indsætte en rykkerbetingelseskode og en rentebetingelseskode på rykkerhovedet.

Når du udfører kørslen, angiver feltet Respitperiode i tabellen Rykkerniveau, hvornår den første og de efterfølgende rykkere bliver foreslået.

Hvis kørslen finder en åben debitorpost, der ikke er betalt til tiden, indsættes alle åbne debitorposter på rykkerlinjerne (også de poster, som endnu ikke er forfaldne til betaling).

Vigtigt
Kørslen sletter eventuelle linjer i rykkeren, før der indsættes nye linjer i forbindelse med kørslen.

Kørslen indsætter kun debitorposter i den valuta, der repræsenteres af valutakoden på rykkerhovedet. Hvis du fakturerer en debitor i mere end én valuta, skal du oprette en rykker for hver valuta.

Hvis du vælger at beregne renten på rykkere, og hvis feltet Renteberegning i tabellen Rentenotabetingelser indeholder Lukkede poster, vil kørslen også beregne renten af den lukkede del af de åben poster, der allerede er betalt.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Kun poster med forfaldne beløb i oversigtspanelet Indstillinger, vil kørslen kun indsætte de åbne debitorposter, som er forfaldne til betaling.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan også angive, hvordan kørslen skal udføres ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Kun poster med forfaldne beløb: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kørslen kun skal indsætte åbne debitorposter med en forfaldsdato, der er tidligere end den bilagsdato, der er angivet på rykkerhovedet.

Medtag afventende poster: Indsæt en markeringen i dette felt, hvis rykkerne skal indeholde en liste over afventende åbne poster. Hvis feltet ikke er markeret, medtages afventede poster ikke i rykkere. Hvis feltet er markeret, er afventede poster nederst i rykkeren. Alle afventende åbne poster (både forfaldne og ikke-forfaldne) angives.

Tip