Åbn vinduet Udsted rykkere.

Udsteder en eller flere rykkere samtidigt.

Når du udsteder en rykker, vises anmodningsvinduet Udsted rykkere. Du kan vælge de rykkere, der skal udstedes, ved at udfylde feltet Nummer.

Når man udsteder en rykker, bogføres der automatisk et antal poster svarende til de betingelser, der er angivet i tabellen Rykkerbetingelser. Denne tabel angiver, om renter og/eller gebyrer skal bogføres på debitorens konto og på finanskonti. Tabellen Debitorbogføringsgruppe angiver, hvilke konti der bogføres på.

For hver debitorpost i rykkeren oprettes der en post i tabellen Rykker-/rentenotapost.

Hvis feltet Bogfør rente og/eller feltet Bogfør opkrævningsgebyr i tabellen Rykkerbetingelser er markeret, oprettes følgende poster også:

Desuden kan udstedelse af en rykker medføre momsposteringer.

Når udstedelsen er udført, kan du se den udstedte rykker i vinduet Udstedt rykker.

Du kan angive, hvilke rykkere der skal med i kørslen, ved at angive filtre. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Udskriv: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rykkerne skal udskrives automatisk, når de udstedes.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte rykkerens bogføringsdato med datoen, der er angivet nedenfor.

Bogføringsdato: Indtast bogføringsdatoen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet herover, bruges denne dato på alle rykkerne, når du bogfører. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bruges denne dato kun på de rykkere, hvor der ikke allerede er angivet en bogføringsdato.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip

Se også