Åbn vinduet Opret rentenotaer.

Opretter rentenotaer til debitorer med overforfaldne beløb. Dette omfatter både forfaldne, åbne poster og lukkede poster, der er betalt for sent.

Du kan oprette rentenotaer automatisk ved at åbne vinduet Opret rentenotaer. Du skal angive en bilagsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen.

Kørslen bruger oplysninger fra debitorkortet til at angive de relevante rentenotabetingelser. Kørslen bruger den rentenotabetingelseskode, der er tilknyttet debitoren til at angive følgende for rentenotaen:

Kørslen beregner renter i henhold til den renteberegningsmetode (Gennemsnitlig daglig saldo eller Forfaldne beløb), rentesats, renteperiode, det min. beløb og andre betingelser, som du har defineret i tabellen Rentebetingelser.

I feltet Renteberegning i tabellen Rentebetingelser kan du angive, om åbne poster, lukkede poster eller alle poster skal medregnes i renteberegningen.

Kørslen kontrollerer debitorposterne for at angive, om der findes forfaldne poster (eller om lukkede poster har været forfaldne, da debitor betalte). Det gør programmet ved at lægge respitperioden (som defineret i de relevante rentebetingelser) til forfaldsdatoen på debitorposterne for at angive, om der findes forfaldne poster. Kørslen indsætter så de forfaldne debitorposter på rentenotalinjerne og beregner rentenotaer på hver enkelt linje. Du kan se den rentenota, kørslen har beregnet på hver enkelt post, i feltet Beløb på rentenotaen.

Vigtigt
Kørslen indsætter kun debitorposter, der er i den valuta, der repræsenteres af valutakoden på rentenotahovedet. Der oprettes en rentenota for hver af de valutaer, hvor der findes debitorposter med renteberegning.

Når du udfører kørslen, angiver oplysningerne i feltet Respitperiode i tabellen Rentebetingelse, hvornår den første og de efterfølgende rentenotaer bliver foreslået.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan også bestemme, hvordan kørslen skal udføres, ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Bogføringsdato: Angiv den dato, der skal stå som bogføringsdato på det rentenotahoved, som oprettes i forbindelse med kørslen.

Bilagsdato: Angiv en bilagsdato for rentenotaen. Denne dato bruges til at angive forfaldsdatoen for rentenotaen. Kørslen bruger bilagsdatoen til at angive, hvilke debitorposter, der skal indsættes på rentenotalinjerne. Hvis du bruger metoden Gennemsnitlig daglig saldo til renteberegningen, bruges denne dato til at beregne rentenotaer på de forfaldne debitorposter.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Bemærk
Programmet beregner altid renterne for hver rentenotalinje. Hvis linjen indeholder et negativt beløb, beregnes der et negativt rentebeløb. Du vil ikke kunne udstede en rentenota, der indeholder en line med negativ rente. Du skal undersøge den debitorpost, der var årsag til beregningen af en negativ rente. I mange tilfælde er årsagen, at posten ikke er udlignet korrekt i en anden post.

Bemærk
Hvis programmet støder på problemer, der gør det umuligt at oprette en eller flere rentenotaer, får du vist en fejlmeddelelse, når kørslen er færdig. Hvis du klikker på Ja, får du vist et vindue med en liste over de debitorer, hvor oprettelsen af en kreditnota mislykkedes. Hvis du vil finde ud af, hvad der problemet er, skal du oprette en kreditnota manuelt for debitoren ved hjælp af kørslen Foreslå rentenotalinjer. Du får derefter vist en meddelelse med en forklaring på, hvor fejlen opstod.

Tip