Åbn vinduet Foreslå rentenotalinjer.

Kontrollerer debitorposter for at angive, om der findes forfaldne betalinger baseret på oplysningerne i rentenotahovedet. Dette kan være både åbne poster og lukkede poster, der er blevet betalt for sent.

Du skal angive en bilagsdato og et rentenotahoved, der skal anvendes i kørslen, og indtaste en rentebetingelseskode rentenotahovedet.

Kørslen bruger oplysninger fra debitorkortet til at angive de relevante rentenotabetingelser. Kørslen bruger den rentenotabetingelseskode, der er tilknyttet debitoren til at angive følgende for rentenotaen:

Kørslen beregner renter i henhold til den renteberegningsmetode (Gennemsnitlig daglig saldo eller Forfaldne beløb), rentesats, renteperiode, det min. beløb og andre betingelser, som du har defineret i tabellen Rentebetingelse.

I feltet Renteberegning i tabellen Rentebetingelser kan du angive, om åbne poster, lukkede poster eller alle poster skal medregnes i renteberegningen.

Kørslen kontrollerer debitorposterne for at angive, om der findes forfaldne poster (eller om lukkede poster har været forfaldne, da debitor betalte). Det gør programmet ved at lægge respitperioden (som defineret i de relevante rentebetingelser) til forfaldsdatoen på debitorposterne for at angive, om der findes forfaldne poster. Kørslen indsætter så de forfaldne debitorposter på rentenotalinjerne og beregner rentenotaer på hver enkelt linje. Du kan se den rentenota, kørslen har beregnet på hver enkelt post, i feltet Beløb på rentenotaen.

Vigtigt
Kørslen sletter eventuelle linjer i rentenotaen, før der indsættes nye linjer i forbindelse med kørslen.

Kørslen indsætter kun debitorposter, der er i den valuta, der repræsenteres af valutakoden på rentenotahovedet. Hvis du fakturerer en debitor i mere end én valuta, skal du oprette en rentenota for hver valuta.

Når du udfører kørslen, angiver oplysningerne i feltet Respitperiode i tabellen Rentebetingelse, hvornår den første og de efterfølgende rentenotaer bliver foreslået.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre.

Tip