Åbn vinduet Udsted rentenotaer.

Udsteder én eller flere rentenotaer på én gang. Du kan vælge de rentenotaer, der skal udstedes, ved at udfylde feltet Nr. i anmodningsvinduet til kørslen Udsted rentenotaer.

Når man udsteder en rentenota, bogføres der automatisk et antal poster, der svarer til de betingelser, der er angivet i tabellen Rentebetingelse. Denne tabel angiver, om renter og/eller gebyrer skal bogføres på debitorens konto og på finanskonti. Tabellen Debitorbogføringsgruppe angiver, hvilke konti der bogføres på.

Der er oprettet en post i tabellen Rykker-/rentenotapost for hver debitorpost på rentenotaen.

Hvis feltet Bogfør rente og/eller feltet Bogfør opkrævningsgebyr i tabellen Rentebetingelser er markeret, oprettes følgende poster også:

Desuden kan udstedelse af en rykker medføre momsposteringer.

Når udstedelsen er udført, kan du se den udstedte rentenota i vinduet Udstedte rentenotaer.

Du kan angive, hvilke rentenotaer der skal med i kørslen, ved at angive et filter. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Udskriv: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rentenotaerne skal udskrives automatisk, når de udstedes.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte rentenotaens bogføringsdato med den dato, der er angivet nedenfor.

Bogføringsdato: Indtast bogføringsdatoen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet herover, bruges denne dato på alle rentenotaerne, når du bogfører. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bruges denne dato kun på rentenotaer, hvor der ikke allerede er angivet en bogføringsdato.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip