Åbn vinduet Afregn moms.

Lukker åbne momsposter og overfører købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen.

Til hver momsbogføringsgruppe finder kørslen alle momsposter i tabellen Momspost, der er medtaget i filtrene i nedenstående definitionsvindue.

Når momsposterne lukkes, markeres feltet Lukket i tabellen Momspost. Løbenummeret fra den afregningspost, der har lukket posten, indsættes automatisk i feltet Lukket af løbenr.. Det sker dog kun, hvis der skal overføres beløb mellem finanskonti.

Når der overføres momsbeløb til momsafregningskontoen, betyder det, at kontoen for købsmoms krediteres, og kontoen for salgsmoms debiteres med beløbet fra momsangivelsesperioden. Kontonumrene findes i tabellen Opsætning af momsbogf.. Kontoen for momsafregning krediteres med nettobeløbet. Hvis købsmomsbeløbet er størst, debiteres dette.

Du kan enten bruge kørslen til at sætte bogføringen i gang eller til at udskrive en kontrolrapport.

De bogførte poster tildeles dimensionerne fra de finanskonti, de bogføres på.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive, fra hvilken dato momsposter skal medtages i kørslen.

Slutdato

Angiv den sidste dato i perioden, fra hvilken momsposter skal medtages i kørslen.

Bogføringsdato

Her kan du angive datoen for, hvornår overførslen til momskontoen bogføres. Feltet skal udfyldes.

Bilagsnr.

Her kan du angive et bilagsnummer. Feltet skal udfyldes.

Afregningskonto

Angiv nummeret på momsafregningskontoen. Vælg feltet for at få vist kontoplanen. Feltet skal udfyldes.

Vis momsposter

Marker hvis den rapport, der udskrives efter kørslen, skal indeholde de enkelte momsposter. Hvis du vælger ikke at udskrive momsposterne, vises kun afregningsbeløbet for hver momsbogføringsgruppe.

Bogfør

Marker hvis overførslen automatisk skal bogføres på momsafregningskontoen. Hvis du vælger ikke at bogføre overførslen, udskrives der kun en kontrolrapport, og testrapporten (ikke bogført) vises på rapporten.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker, hvis rapportbeløb skal vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Tip

Se også