Åbn vinduet Udlæs kontoskema til Excel.

Udlæser en kontorapport til en Excel-projektmappe. Når du har udlæst et kontoskema til Excel, kan du bruge de visuelle funktioner i Excel til at oprette præsentationer osv. Du kan også opdatere Excel-projektmappen med ændringer til et kontoskema, så grafer og diagrammer i Excel afspejler ændringerne.

De udlæste oplysninger indeholder alle felterne i det valgte kontoskema.

Flere oplysninger

Kørslen Udlæs kontoskema til Excel udføres fra vinduet Kontoskemaoversigt. Du kan vælge at oprette en ny projektmappe i Excel, eller du kan vælge at anvende en eksisterende projektmappe.

Hvis du vælger at opdatere en eksisterende projektmappe, bliver du bedt om at angive navnet på Excel-projektmappen og den kladde, som dataene skal udlæses til.

Tip

Se også