Åbn vinduet Samlet lev. til salgsfaktura.

Denne kørsel kan bruges i forbindelse med salgsordrer, der er leverede men endnu ikke fakturerede. Kørslen kan så samle alle ikke-fakturerede salgsleverancer i én faktura eller flere fakturaer. Man kan også vælge at få bogført fakturaer automatisk som en del af kørslen. Og du kan vælge, om kørslen skal beregne fakturarabat eller ej.

Programmet finder alle salgshoveder, hvor der er valgt Tillad samlefaktura. For hver af disse findes tilhørende salgsleverancehoveder (dvs. leverancer lavet fra salgsordrehovedet). De tilhørende salgsleverancelinjer bruges til at oprette linjer på de salgsfakturaer, som oprettes i forbindelse med kørslen.

Vigtigt
Kørslen markerer ikke de leverancer, der hentes, og den vil derfor danne nye samlefakturaer, hver gang den udføres. Hvis du vil gentage kørslen, skal du derfor være opmærksom på, at du skal slette de fakturaer, der allerede er oprettet.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan også bestemme, hvordan kørslen skal udføres, ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Bogføringsdato: Indtast bogføringsdatoen for den eller de faktura(er), som oprettes i forbindelse med kørslen. Feltet skal udfyldes.

Bilagsdato: Skriv bilagsdatoen for den eller de faktura(er), kørslen opretter. Feltet skal udfyldes.

Beregn fakturarabat: Markér afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatterne skal beregnes automatisk. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, beregnes beløbet altid automatisk.

Bogfør fakturaer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturaerne skal bogføres med det samme.

Kun standardbetalingsbetingelser: Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere leverancer med standardbetalingsbetingelser. Hvis du vælger denne indstilling, skal du manuelt fakturere alle andre leveringer.

Kopier tekstlinjer: Marker dette felt, hvis du ønsker manuelt skreven tekst på leverancelinjerne kopieret til fakturaen. Bemærk, at automatisk indsatte standard- eller udvidede tekster altid kopieres.

Tip

Se også