Åbn vinduet Massebogfør salgsordrer.

Bogfører flere salgsordrer samtidig. Det kan være en fordel, hvis man har et stort antal salgsordrer, der skal bogføres. Du kan vælge de ordrer, der skal bogføres, ved at udfylde feltet Nummer. Inden du aktiverer kørslen, kan du angive, om ordrerne skal bogføres som modtaget og/eller faktureret.

Hvis en ordre er delvist leveret og/eller faktureret, når du bogfører den, skal du udfylde felterne Lever (antal) og/eller Fakturer (antal) på ordrelinjerne, før du aktiverer kørslen.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at indtaste alle de nødvendige oplysninger på salgsordrerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når bogføringen er udført, vises en meddelelse om, hvor mange salgsordrer der blev bogført (f.eks. 9 ud af 10).

Du kan definere, hvilke ordrer der skal med i rapporten, ved at angive filtre. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Lever: Angiv, om ordrerne skal leveres efter bogføring. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det gælde for alle ordrer, der bogføres.

Faktura: Angiv, om ordrerne skal faktureres efter bogføring. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det gælde for alle ordrer, der bogføres.

Bogføringsdato: Når du markerer et eller flere af afkrydsningsfelterne, skal du indtaste den dato, som skal bruges som bilags- og/eller bogføringsdato ved bogføring.

Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis salgsordrens bogføringsdato skal erstattes med den bogføringsdato, der er angivet i feltet ovenfor.

Erstat bilagsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte salgsordrens bilagsdato med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatter på salgsordrer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip