Åbn vinduet Massebogfør salgsfakturaer.

Bogfører flere salgsfakturaer samtidig. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal salgsfakturaer, der skal bogføres. Inden kørslen startes, kan du vælge, hvilke købsfakturaer der skal bogføres.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at indtaste alle de nødvendige oplysninger på salgsfakturaerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når kørslen er færdig med at bogføre, vises en meddelelse om, hvor mange fakturaerne der blev bogført (f.eks. 9 ud af 10).

Du kan definere, hvilke fakturaer der skal med i kørslen, ved at angive et filter på fakturanummer. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Bogføringsdato: Når du markerer et eller flere af afkrydsningsfelterne, skal du indtaste den dato, som skal bruges som bilags- og/eller bogføringsdato ved bogføring.

Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet på et bilag, anvendes datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte salgsfakturaens bogføringsdato med datoen ovenfor.

Erstat bilagsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte salgsfakturaens bilagsdato med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatbeløbet på salgsfakturaer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip