Åbn vinduet Skift betalingstolerance.

Ændrer den maksimale betalingstolerance og/eller betalingstoleranceprocenten og filtrerer efter valuta. Hvis der er åbne debitor- eller kreditorposter, kan du beslutte, om du vil ændre alle åbne poster, som ikke er spærret, hvorefter posterne bliver opdateret.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Alle valutaer

Marker hvis du vil ændre toleranceopsætningen for både den lokale og alle udenlandske valutaer.

Valutakode

Skriv koden på den valuta, toleranceopsætningen skal ændres for.

Betalingstolerancepct.

Skriv den procentdel, som betalingen eller refusionen må være mindre end det beløb, der står på fakturaen eller kreditnotaen.

Maks. betalingstolerancebeløb

Skriv det maksimalt tilladte beløb, som betalingen eller refusionen kan afvige fra det beløb, der er angivet på fakturaen eller kreditnotaen.

Tip