Åbn vinduet Lav kreditorbetalingsforslag.

Gennemgår åbne kreditorposter, der er poster, som er resultat af bogføring af fakturaer, rentenotaer, tilgodehavender og udbetalinger, og danner på dette grundlag et betalingsforslag som linjer i en udbetalingskladde. Du skal angive en sidste betalingsdato, før kørslen aktiveres.

Der medtages kun kreditorposter, der ikke er markeret med Afvent. Du kan også udføre kørslen, så den medtager betalinger, hvor der er mulighed for at opnå rabat.

Vigtigt
Når kørslen er afsluttet, kan du redigere de foreslåede betalingsposter i udbetalingskladden og tilføje linjer i betalingskladden med modposterne til betalingerne. Kørslen udfylder enten Udligningsbilagstype og Nr. eller Udlignings-id på linjerne. Og når du bogfører udbetalingskladden, anvendes de kreditorposter, der betales, automatisk.

Indstillinger

Sidste betalingsdato: Angiv den sidste betalingsdato, som kan vises på kreditorposterne, og som skal med i kørslen. Kun kreditorposter, der forfalder før eller har en kontantrabatdato på denne dato, medtages. Hvis betalingsdatoen ligger før systemdatoen, bliver der vist en advarsel.

Find kontantrabatter: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kørslen skal medtage kreditorposter, hvorpå der kan opnås kontantrabat.

Sammenfat pr. kreditor: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kørslen skal oprette én linje pr. kreditor for hver valuta, som kreditor fører poster i. Hvis en kreditor f.eks. bruger to valutaer, oprettes der to linjer i udbetalingskladden for denne kreditor. Feltet Brug udlignings-id bliver derefter brugt til at føje linjerne til kreditorposterne, når kladdelinjerne er bogført. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der én linje pr. faktura.

Pr. dimensioner: Vælg de dimensioner, de foreslåede betalinger skal grupperes efter. Du får én foreslået betaling pr. kombination af dimensionsværdier for hver valuta, hvor kreditoren har poster.

Anvend kreditorprioritet: Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, bestemmer oplysningerne i feltet Prioritet på kreditorkortene, i hvilken rækkefølge kørslen foreslår betaling af kreditorposterne. Kreditorer vil altid blive prioriteret til betaling, når du angiver et beløb i nedenstående felt.

Beløb til rådighed (RV): Hvis der findes et maksimalt disponibelt beløb (i RV) til udbetalinger, kan det indtastes her. Kørslen vil derefter oprette betalingsforslag på baggrund af beløbet og i forhold til prioriteringen af kreditorer (se ovenfor). Der medtages kun kreditorposter, der kan betales (udlignes) helt.

Bogføringsdato: Skriv den dato, der skal stå som bogføringsdato på de enkelte linjer, der indsættes i udbetalingskladden.

Start bilagsnr.: Dette felt udfyldes automatisk med det næste ledige nummer fra nummerserien til det kladdenavn, der er knyttet til udbetalingskladden. Når du udfører kørslen, er dette det nummer, som står på den første linje i udbetalingskladden. De efterfølgende kladdelinjer nummereres fortløbende. Du kan også udfylde feltet manuelt.

Nyt bilagsnr. pr. linje: Marker afkrydsningsfeltet, hvis udbetalingskladdelinjerne skal udfyldes automatisk med fortløbende bilagsnumre med udgangspunkt i det bilagsnummer, der er angivet i feltet ovenfor. Hvis feltet Bankbetalingstype er sat til Manuel check, og feltet Sammenfat pr. kreditor ikke er markeret, skal dette felt markeres. Bilagsnummeret vil så blive brugt som entydigt id i kontrollen.

Modkontotype: Vælg den modkontotype, der skal med i kørslen. Klik på feltet for at se mulige indstillinger.

Modkonto: Vælg den modkonto, der skal med i kørslen. Oplysningerne i feltet Modkonto bestemmer, hvilke kontonumre du kan vælge mellem. Klik på feltet, hvis du vil have vist de saldokontonumre, der findes. Hvis du markerer Bankkonto, og den valutakode, som er angivet for bankkontoen i feltet Modkonto, er en anden end RV, medtages kun de poster i kørslen, som har samme valuta som bankkontoen.

Bankbetalingstype: Hvis du bruger en bankkonto som modkontotype, skal du markere den bankbetalingstype (checktype), som du bruger. Klik på feltet for at se mulige indstillinger.

Tip