Åbn vinduet Datokomprimer kreditorposter.

Kombinerer kreditorposter, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra afsluttede regnskabsår, og der indgår kun kreditorposter, hvor der står Nej i feltet Åben.

Komprimering foregår ved at kombinere flere gamle poster i én ny post. Kreditorposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er én kreditpost og én debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den komprimerede periode, typisk den første dag i måneden (hvis posterne komprimeres pr. måned). Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelserne på hver konto i det forrige regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Bogføringsdato, Kreditornr., Bilagstype, Valutakode, Bogføringsgruppe, Beløb, Resterende beløb, Oprindeligt beløb (RV), Resterende beløb (RV), Beløb (RV), Køb (RV), Fakturarabat (RV), Ydet kont.rabat (RV) og Mulig kontantrabat. Desuden kan du bruge funktionen Bevar feltindhold til at bevare oplysningerne i følgende felter: Bilagsnummer, Kreditornr., Indkøberkode, Global dimension 1-kode og Global dimension 2-kode.

Efter komprimeringen kombineres de detaljerede kreditorposter til én ny post for hver posttype.

Antallet af poster, der kommer ud af en datokomprimeringskørsel, afhænger af, hvilke filtre du indstiller, hvilke filtre der kombineres og hvilken periodelængde, du vælger. Der vil altid være mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Startdato: Angiv den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle kreditorposter fra denne dato og frem til slutdatoen.

Slutdato: Angiv den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle kreditorposter fra startdatoen frem til denne dato.

Periodelængde: Angiv længden på den periode, hvor der skal kombineres poster. Klik på feltet, hvis du vil se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan du indtaste en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af komprimeringen. Hvis du ikke indtaster nogen tekst, vil der stå Datokomprimeret.

Bevar feltindhold: Marker felterne, hvis du vil bevare indholdet af bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter du markerer, desto mere detaljerede bliver de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Tip