Åbn vinduet Kopier købsdokument.

Opretter et nyt købsdokument.

Først skal du oprette et nyt købsdokument (tilbud, ordre, faktura eller kreditnota), der har et bilagsnummer. Du kan derefter bruge kørslen til at få udfyldt købsdokumentet.

Du skal angive, hvilket købsdokument du vil kopiere oplysninger fra. Du kan vælge at kopiere hele dokumentet eller kun dokumentlinjerne. Du skal markere feltet Inkluder hoved for at kopiere dimensioner. Hvis du vælger kun at kopiere dokumentlinjerne, tilføjes disse linjer til de linjer, du eventuelt allerede har oprettet i det købsdokument, du er ved at oprette.

Hvis du f.eks. genbestiller varer fra en leverandør, kan du automatisk få udfyldt købshovedet på en faktura med leverandørens data.

Hvis du har valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Købsopsætning, indsættes varepostløbenumrene fra de oprindelige bilagslinjer automatisk i felterne Udl.varepostløbenr. på linjerne. Det sikrer, at beløbet overføres fra det oprindelige dokument til de nye bilagslinjer.

Bemærk
Hvis en del af antallet på linjen allerede er returneret (eller solgt eller forbrugt på anden vis), oprettes den nye linje kun med det tilbageværende antal. Hvis hele antallet på linjen er brugt, oprettes der ikke en ny linje.

Eksempel

Du er ved at oprette en indkøbsreturordre, og du vil gerne kopiere den oprindeligt bogførte faktura til det nye dokument. Antallet på den bogførte købsfaktura er 10, men 7 af disse enheder er allerede solgt. Når du bruger funktionen Kopier linjer, oprettes der kun én linje med et antal på 3 med det oprindelige vareløbenummer i feltet Udl.varepostløbenr.

Når der kopieres fra bogførte fakturaer eller bogføre kreditnotaer, kopieres relevante fakturarabatter og linjerabatter fra den oprindelige dokumentlinje til den nye dokumentlinje. Vær dog opmærksom på, at hvis Beregn fakturarabat aktiveres i køb og gæld, beregnes fakturarabatten igen, når du bogfører den nye dokumentlinje. Det kan derfor være, at Linjebeløb (RV) for den nye linje er forskellig fra Linjebeløb (RV) for den oprindelige dokumentlinje, alt efter den nye beregning af fakturarabatten.

Hvis det er relevant, kopieres varesporingsoplysninger fra det oprindelige dokument til det nye dokument, men kun hvor det oprindelige dokument og det nye dokument har modsatrettede lagerbevægelser. Det betyder f.eks., at det oprindelige dokument repræsenterer en stigning i lagerbeholdningen, mens det nye dokument repræsenterer et fald i lagerbeholdningen eller omvendt.

Kopiere bogførte købsleverancer

Hvis beløbstilbageførsel er obligatorisk, og du kopierer en bogført købsleverance, oprettes der én bilagslinje for hver varepost. Hvis en købsleverance f.eks. bogføres med et Modtag (antal) på 2 og et Fakturer (antal) på 1, oprettes der to vareposter - en til den fakturerede vare og en til den ikke-fakturerede vare. Hvis du kopierer denne bogførte købsleverance til et nyt dokument, oprettes der to nye bilagslinjer - en til hver varepost.

Kostprisen for den nye linje beregnes vha. lagerværdien af den kopierede leverancelinje, som hentes fra den tilhørende varepost.

Bemærk
Beløbstilbageførsel af varesporingslinjer kan kun lade sig gøre fra købsordrer og købsreturvareordrer.

Indstillinger

Bilagstype: Klik på feltet, og vælg den bilagstype, du vil kopiere fra.

Bilagsnr.: Klik på feltet, og vælg det bilagsnummer, du vil kopiere fra. Oplysningerne i feltet ovenover angiver, hvilke bilagsnumre du kan vælge imellem.

Leverandørnr.: Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor.

Leverandørnavn: Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor.

Inkluder hoved: Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne, herunder dimensionsoplysninger, skal kopieres fra det dokumenthoved, du er ved at kopiere, til det dokument, du opretter. Dokumentlinjerne bliver kopieret, uanset om afkrydsningsfeltet er markeret eller ej. Hvis du kopierer rekvisitioner, og feltet Bogføringsdato er tomt i det nye dokument, bruges arbejdsdatoen som bogføringsdato for det nye dokument.

Genberegn linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil beregne og indsætte linjer i det købsdokument, du er ved at oprette. Kørslen indsætter linjerne fra det dokument, du kopierer fra til det nye dokument. Kørslen bevarer varenumre og vareantal, men beregner beløbene på linjerne baseret på kreditoroplysningerne på det nye dokumenthoved. På den måde tages der højde for varepriser og rabatter, der er knyttet specielt til leverandøren i det nye hoved.

Tip