Åbn vinduet Udfør aktionsmeddl. - Indk..

Udfører den aktionsmeddelelse, der foreslås for den valgte linje i vinduet Indkøbskladde.

Når du udfører kørslen, udfører programmet de foreslåede aktioner og ændrer den eksisterende genbestillingsplan herefter. Det kan resultere i en af følgende situationer (eller en kombination af disse):

Du kan angive, hvad der skal medtages i kørslen ved at markere afkrydsningsfeltet i feltet Accepter aktionsmeddelelse for de relevante linjer. Du kan også fjerne afkrydsningsfeltet, hvis du vil. Programmet medtager kun de linjer, der har godkendte aktionsmeddelelser i kørslen.

Kørslen sletter linjerne i rekvisitionskladden, når aktionsmeddelelsen er udført. De øvrige linjer bliver stående i rekvisitionskladden, indtil de enten accepteres på et senere tidspunkt eller slettes. Du kan også slette linjerne manuelt.

Indstillinger

Udskriv ordrer: Marker dette felt for at udskrive genopfyldningsordrer, der er oprettet.

Tip

Se også