Åbn vinduet Massebogfør købsordrer.

Bogfører flere købsordrer samtidig. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal købsordrer, der skal bogføres. Du kan vælge de ordrer, der skal bogføres, ved at udfylde feltet Nummer. Inden du aktiverer kørslen, kan du angive, at ordrerne skal bogføres som modtaget og/eller faktureret.

Hvis en ordre er delvist modtaget og/eller faktureret, når du bogfører den, skal du udfylde felterne Modtag (antal) og/eller Fakturer (antal) på købslinjerne, før du aktiverer kørslen.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at angive alle de nødvendige oplysninger på købsordrerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når kørslen er færdig med bogføringen, angiver en meddelelse, hvor mange købsordrer der blev bogført (f.eks. 9 ud af 10).

Indstillinger

Modtag: Vælg her, om købsordrerne skal bogføres som modtaget. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det gælde for alle ordrer, der bogføres.

Faktura: Vælg her, om købsordrerne skal faktureres, når de bliver bogført. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det gælde for alle ordrer, der bogføres.

Bogføringsdato: Når du markerer et eller flere af afkrydsningsfelterne, skal du indtaste den dato, som skal bruges som bilags- og/eller bogføringsdato ved bogføring.

Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis købsordrens bogføringsdato skal erstattes med den bogføringsdato, der er angivet i feltet ovenfor.

Erstat bilagsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte købsordrens bilagsdato med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatbeløbet på købsordrerne skal beregnes automatisk før bogføring.

Tip