Åbn vinduet Massebogfør købsfakturaer.

Bogfører flere købsfakturaer samtidig. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal købsfakturaer, der skal bogføres. Inden kørslen startes, kan du vælge, hvilke købsfakturaer der skal bogføres.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at angive alle de nødvendige oplysninger for købsfakturaerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når kørslen er færdig med bogføringen, angiver en meddelelse, hvor mange købsfakturaer der blev bogført (f.eks. 9 ud af 10).

Indstillinger

Bogføringsdato: Angiv den dato, der i programmet bruges som bilags- og/eller bogføringsdato, når der posteres, hvis du markerer en eller begge følgende afkrydsningsfelter.

Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis købsfakturaens bogføringsdato skal erstattes med den bogføringsdato, der er skrevet i feltet ovenfor.

Erstat bilagsdato: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil erstatte købsfakturaens bilagsdato med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatbeløbet på købsfakturaer skal beregnes automatisk før bogføring.

Tip