Åbn vinduet Massebogfør købskreditnotaer.

Bogfører flere købskreditnotaer samtidig. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal kreditnotaer, der skal bogføres. Inden kørslen sættes i gang, kan du vælge, hvilke købskreditnotaer der skal bogføres.

Bemærk
Det er vigtigt, at du husker at skrive alle de nødvendige oplysninger på kreditnotaerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når kørslen er færdig med at bogføre, viser en meddelelse, hvor mange købskreditnotaer der blev bogført (f.eks. 9 ud af 10).

Indstillinger

Bogføringsdato: Du kan i dette felt angive den dato, der skal bruges som bilags- og/eller bogføringsdato i programmet, når du bogfører, hvis du markerer et eller begge felter nedenfor.

Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato: Marker feltet, hvis du vil erstatte kreditnotaens bogføringsdato med den dato, som er angivet i feltet Bogføringsdato/Bilagsdato.

Erstat bilagsdato: Marker feltet, hvis du vil erstatte kreditnotaens bilagsdato med den dato, som er angivet i feltet Bogføringsdato/Bilagsdato.

Beregn fakturarabat: Marker afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatbeløbet på købskreditnotaer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip