Åbn vinduet Slet fakturerede købsordrer.

Sletter købsordrer, der er modtaget og faktureret. Det bliver automatisk kontrolleret, at det kun er fuldt fakturerede ordrer, der slettes. Hvis der er bemærkninger til ordrerne, slettes de også.

Du kan bruge kørslen, efter at du har brugt funktionen Hent købsleverance på købsfakturaer til at fakturere en eller flere bogførte leverancer, da denne funktion ikke sletter ordrerne.

Tip