Åbn vinduet Fuldfør IC-indbakkehandling.

Behandler transaktionerne i din Intercompany-indbakke. Når du udfører kørslen, håndteres hver transaktion på grundlag af oplysningerne i feltet Linjehandling for den pågældende transaktion.

Du kan definere, hvad der medtages i kørslen, ved at indstille filtre i kørselsformularen. Hvis vinduet IC-indbakketransak. har angivet filtre, når du åbner kørslen, udfyldes kørslens anmodningsformular automatisk med de samme filtre.

Bemærk
Hvis du f.eks. bruger forskellige kladdenavne, f.eks. til forskellige partnere, skal du håndtere transaktionerne i én kladde ad gangen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

IC-finanskladdetype

Vælg den kladdetype, som der skal oprettes kladdelinjer i.

Finanskladdenavn

Vælg det kladdenavn, som der skal oprettes kladdelinjer i .

Start bilagsnr.

Dette felt udfyldes automatisk med det næste ledige nummer fra nummerserien til det kladdenavn, der er knyttet til udbetalingskladden. Når du udfører kørslen, er dette det nummer, som står på den første linje i udbetalingskladden. De efterfølgende kladdelinjer nummereres fortløbende.

Bemærk
Du kan også udfylde feltet manuelt.

Erstat bogføringsdato

Marker, hvis bogføringsdatoen for kladderne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Bogføringsdato

Indtast den dato, der skal bruges som bogføringsdato ved bogføring, hvis du har markeret feltet Erstat bogføringsdato.

Bemærk
Hvis bogføringsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i feltet Bogføringsdato, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Marker, hvis bogføringsdatoen for dokumenterne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Bogføringsdato

Indtast den dato, der skal bruges som bogføringsdato ved bogføring, hvis du har markeret feltet Erstat bogføringsdato.

Bemærk
Hvis bogføringsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i feltet Bogføringsdato, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Tip

Se også