Åbn vinduet Fjern kontakter - begræns.

Angiver, hvilke kontakter der skal bevares i målgruppen. Hvis du vil køre kørslen, skal du åbne vinduet Målgruppe og på fanen Handling i gruppen Funktion vælge Kontakter og derefter vælge Begræns kontakter.

Du kan bruge kørslen til at angive, hvilke kontakter der skal fjernes fra målgruppen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Hele virksomheder

Marker dette afkrydsningsfelt for at bevare i målgruppen alle de personkontakter i de virksomheder, du beslutter at bevare i målgruppen.

Tip

Se også