Åbn vinduet Fjern kontakter - fjern.

Angiver, hvilke kontakter der skal fjernes fra målgruppen. Hvis du vil køre kørslen, skal du åbne vinduet Målgruppe og på fanen Handling i gruppen Funktion vælge Kontakter og derefter vælge Reducer kontakter.

Du kan bruge kørslen til at angive, hvilke kontakter der skal beholdes i målgruppen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Hele virksomheder

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil fjerne alle de personkontaktpersoner, der er ansat i virksomheden, du fjerner fra målgruppen.

Tip

Se også