Åbn vinduet Opsætning af ændringslog for Outlook-synkronisering.

Med Opsætning af ændringslog for Outlook-synkronisering kan du registrere Ændringslog-indstillinger.

Oversigtspanelet Outlook-synkroniseringsenhed

I oversigtspanelet Outlook-synkroniseringsenhed kan du vælge filterindstillinger og dermed definere, hvad der skal indgå i kørslen.

Feltet Kode: Angiv koden til Outlook-synkroniseringsenheden. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret til kørslen.

Hvis du vil angive flere oplysninger, kan du vælge flere felter, der skal indgå i kørslen. Klik på AssistButton i feltet Felt, og vælg derefter de relevante felter.

Hvis du ikke angiver filtre, omfatter kørslen alle poster.

Efter kørslen skal du lukke og åbne firmaet igen, så de nye indstillinger i ændringsloggen aktiveres.

Tip

Se også