Åbn vinduet Beregn forbrug.

Beregner foreslåede forbrugstal for produktionsordre(r) i filteret. Resultatet er indsat som linjer i vinduet Forbrugskladde, hvor du derefter redigerer dem.

Bemærk
Hvis du har markeret feltet Kræv pluk på lokationskortet for at angive, at lokationen kræver pluk, behøver du ikke at udføre denne kørsel, da forbrug håndteres på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke til produktion i basislogistik eller Fremgangsmåde: Pluk for de interne operationer i avancerede logistik.

For eksempel, hvis et antal allerede er plukket via en lageraktivitet, er det kun den mængde, der kan indtastes i feltet Antal i vinduet Forbrugskladde og ikke alle beregnede mængder.

Indstillinger

Bogføringsdato: Her kan du angive den bogføringsdato, der skal anvendes i vinduet Forbrugskladde.

Beregning baseret på: Vælg om beregningen af den mængde, der skal forbruges, skal baseres på den aktuelle afgang (mængden af færdige varer, der er rapporteret), eller på den forventede afgang (mængden af færdige varer, du forventer at producere). Forventet afgang indsættes som standard, men du kan ændre den.

Pluklokation: Vælg den lokation, hvor varerne skal plukkes fra.

Tip

Se også