Åbn vinduet Kop. anl.poster til finansbud..

Kopierer anlægsposterne til budgetposter.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kopier afskr.profil

Marker kode for den afskrivningsprofil, du vil kopiere fra.

Kopier til finansbudgetnavn

Vælg navnet på det budget, du vil kopiere til.

Startdato

Skriv den startdato, posterne skal kopieres fra.

Slutdato

Skriv den slutdato, posterne skal kopieres til.

Bogføringsbeskrivelse

Indsæt en beskrivende tekst her.

Indsæt modkonto

Marker, hvis budgetposterne skal indsættes automatisk med modkonti.

Kopier

Vælg, hvis du ønsker at kopiere de relaterede poster til budgettet angivet i feltet Kopier til finansbudgetnavn.

Tip