Åbn vinduet Kopier anlæg.

Definerer et anlæg som basis for oprettelse af flere anlægsaktiver med lignende oplysninger, f.eks. stole eller biler.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kopier fra anlægsnr.

Marker nummeret på det anlæg, der skal kopieres.

Antal kopier

Skriv antallet af nye anlæg, der skal oprettes.

Første anlægsnr.

Skriv nummeret på det første anlæg. Hvis Antal kopier er større end 1, skal feltet Første anlægsnr. medtage et tal, f.eks. FA045.

Brug anlægsnr.serie

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis det nye anlæg skal have et nummer fra den nummerserie, der er angivet i feltet Anlægsnumre i vinduet Anlægsopsætning.

Tip