Åbn vinduet Annuller anlægsposter.

Fjerner en eller flere anlægsfinansposter fra vinduet Anlægsfinansposter. Hvis du har bogført fejlagtige transaktioner til en eller flere anlægsposter, kan du bruge denne funktion til at annullere dem. I vinduet Anlægsfinansposter vælges den/de poster, der skal annulleres. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Annuller poster.

Bogføringsdatoen for anlægget benyttes i mange af de beregninger, der udføres i modulet Anlæg. Hvis du skal fjerne forkert bogførte anlægsposter, skal du derfor gøre det fra vinduet Anlægsfinansposter.

Hvis du skal annullere poster fra forskellige anlægsaktiver, kan du få adgang til funktionen via en kørsel fra tabellen Afskrivningsprofil. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Annuller anlægsfinansposter. I det kørselsvindue, der vises, kan du angive de betingelser, der skal anvendes til kørslen.

Funktionen kopierer de anlægsposter, som du vil annullere, til en kladde. Hvis anlægsaktiverne er integreret med finansbogholderiet, overføres posterne automatisk til anlægskassekladden. Ellers overføres posterne til anlægskladden. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen. Anlægsposterne bliver herefter fjernet fra vinduet Anlægsfinansposter og bogføres i vinduet Anlægsfejlposter.

Når du annullerer forkert bogførte anlægsposter, viser statistikvinduerne og rapporterne de nøjagtige beløb for anlæg.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Brug ny bogføringsdato

Angiver, at en ny bogføringsdato er anvendt til de kladdeposter, der oprettes ved kørslen. Hvis du afmarkerer feltet, kopieres bogføringsdatoen for de anlægsposter, der skal annulleres, til de kladdeposter, der oprettes ved kørslen.

Ny bogføringsdato

Bogføringsdatoen der skal anvendes ved de kladdeposter der oprettes ved kørslen, når feltet Brug ny bogføringsdato markeres.

Tip

Se også